+31 6 2667 1128
info@wandelcoachtexel.nl

Coaching

Als coach help ik jou op de ‘ontdekkingsreis’ in jezelf. Je gaat via de natuur op zoek naar je eigen potentie en vindt het antwoord hoe die te ontsluiten. Daarmee ligt de weg voor jou open om ‘vanuit je hart’ je passie te gaan leven.

Als coach help ik ook mensen om bepaalde persoonlijke levensvraagstukken duidelijk te krijgen.

Als coach loop ik met jou mee en stel ik vragen, geef oefeningen en kijk met jou mee naar jouw antwoorden en zo help ik jou je eigen weg te vinden.

Als coach ben ik beschikbaar om te ondersteunen waar nodig om jouw eigen leven op orde te krijgen indien dat nodig is. Ik help orde te scheppen in de chaos als je daarmee te maken hebt.

Als coach bied ik coaching algemeen (overal) en wandelcoaching (in de natuur) als ondersteuning.

bl-wandelcoachtexel-02

Wandelcoaching

Hierin coach ik volgens de TriA methode of op intuïtieve wijze waarbij jij bepaalde stappen in de gewenste richting zet of zoals het zich vanuit het innerlijk van jou aandient. Hierbij wordt de natuur gekozen als werkterrein zodat die kan spiegelen en meewerken in het behalen van de gekozen doelen.

Lees meer hierover op de pagina over wandelcoaching van Wandelcoach Texel.

Coaching algemeen

Hierin coach ik in de vorm van begeleiding bij persoonlijke vraagstukken of via hulp op sociaal vlak, om stappen te kunnen zetten in een gewenste richting dan wel stabiliteit verkrijgen op bepaalde levensgebieden.

De behoefte is op korte termijn en/of incidenteel. Het aantal sessies kan beperkt zijn en komt niet in aanmerking voor maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo.

De gebruikte middelen en methodieken kunnen divers zijn en toegesneden op de situatie. Mijn voorkeur gaat uit naar natuurlijke methodiek of methodiek in de natuurlijke omgeving zoals tuin of natuur op Texel of op het vaste land.

Coaching PGB

Hierin coach ik via afspraken met jou en gemeente (de uitkerende instantie). Wanneer je structurele hulp nodig hebt omdat je meer stabiliteit in je leven wilt of meer zelfstandig wilt zijn, bepaalde vaardigheden wilt ontsluiten en/of ontwikkelen of hulp bij diverse activiteiten kan gebruiken, dan kan ik jou daarbij ondersteunen.Ik bied maatwerk!

Voor structurele hulp ter bevordering van participatie en zelfredzaamheid kun je een WMO-BG aanvragen bij de Gemeente of misschien heb je dat al gedaan en zoek je alleen nog de coach die jou daarbij gaat ondersteunen. Ik kan jou daarbij goed ondersteunen.

Meer info tbv een WMO-BG Gemeente Texel kun je hier vinden.